Ammoveren 7,5km brandstofleiding in stedelijk gebied Voorschoten en Leiden.

Velddriel 29 sept. 2014, I-Conn vangt aan met het ammoveren van 7,5 km brandstofleiding in stedelijkgebied Voorschoten en Leiden, het betreft hierbij uit percelen van Rijkswaterstaat, gemeentes, provincie Zuid Holland, particulieren en verwijderen  van diverse zinkers uit watergangen De Grote Vliet, De Kleine Vliet, Rijn bij Haagse Schouw.