Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Hoogeheemraadschap De Stichtse Rijnlanden doet al sinds jaar en dag zaken met I-Conn. I-Conn is voor HDSR een gespecialiseerde aannemer voor het aanleggen van rioolwaterpersleidingen. Tevens worden reparaties aan persleidingen door I-Conn snel en goed uitgevoerd.  I-Conn voert de werkzaamheden op een correcte manier uit, zij communiceren op prettige wijze en zijn transparant betreffende afspraken, planning en werkzaamheden.

HDSR gaat ervan uit, nog vele jaren op deze manier zaken te kunnen en mogen doen met I-Conn.

Martin de Raadt heeft in Ronald Vos een uitstekende opvolger gevonden. Ronald heeft zich in korte tijd het reilen en zeilen van I-Conn eigen gemaakt en zet de werkwijze, zoals Martin die jarenlang heeft gevoerd, op dezelfde manier voort.

Jean Rene van Dijk, Projectleider, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden