I-Conn bouwt 100% openglasvezel aansluiting Pauluskerk Rotterdam

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een missie van Fore Freedom. Het past daarom dan ook om geheel belangeloos de Pauluskerk in Rotterdam te voorzien van een 100% glasvezelaansluiting. Met deze aansluiting kan het werk van het diaconaal centrum Pauluskerk Rotterdam gedeeltelijk ontzorgt worden.

De Pauluskerk biedt ondersteuning aan mensen die elders geen hulp kunnen vinden. Wij hopen dat de hulpbehoevende mensen vanuit de Pauluskerk eenvoudiger kunnen communiceren met de buitenwereld