I-Conn start iov Hoogheemraadschap Rivierenland aan vernieuwing persleiding Woudrichem

Er is gestart aan het maken van een kilometer lange bypass waarmee er een bestaande leiding verwijderd kan worden. I-Conn voert deze opdracht Turn Key uit inclusief afstemming van zakelijk recht verlening.