I-Conn start omlegging 450mm transport Leiding Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

In opdracht van het Hoogheemraadschap is I-Conn gestart met het verwijderen van oude asbestleidingen en de aanleg van nieuwe hoogdruk leidingen in Houten. Het project zal ca. 4 weken in uitvoering zijn.