HSRL (HOOGHEEMRAADSHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN)

Het Hoogheemraadschap beheert ons afvalwater, houdt onze dijken in de gaten en doet nog veel meer andere zaken die met water te maken hebben. Sinds medio 2009 voeren we diverse projecten uit voor Hoogheemraadshap de Stichtse Rijnlanden. Van het onderzoeken van posities van transportleidingen tot het reconstrueren en verwijderen van leidingen. In februari 2011 zijn we gestart met het doorkoppelen van gestuurde boringen bij kasteel de Haar in Utrecht.

  • Date: 2 september 2013