Start bouw open netwerk Fore Freedom bedrijventerrein kanaalzone 1

I-Conn is betrokken bij de bouw van het open netwerk aan de kanaalzone 1 te Weert. Het netwerk is ontsloten en gereedgemaakt voor het transport van diensten als internet, beveiliging en alle andere datavormen.