Start Bouw Transport 4,5 Kilometer Hoogheemraadschap

I-Conn heeft van het hoogheemraadschap de opdracht gekregen om een transport leiding te bouwen tussen ‘Tull en ‘t Waal en industriepark ‘t Klooster.
Deze transportleiding krijgt als functie om het water af te voeren tussen de Molenbuurt en Tull en ‘t Waal.

Afpersen Leiding HSR 2   Afpersen Leiding HSR 1