KWALITEITSBELEID

I-CONN INFRA B.V. realiseert grond- en kabelwerken ten behoeve van energie-en informatiesystemen. De samenleving, opdrachtgevers, overheidsinstanties, de
huidige wet- en regelgeving en werknemers stellen aan de totstandkoming en het gebruik van deze systemen verschillende eisen. Om als bedrijf succesvol te kunnen blijven voortbestaan, is het van belang de juiste invulling te geven aan al deze eisen.

KWALITEIT
Waarom vindt I-CONN INFRA B.V. kwaliteit belangrijk?
– I-CONN INFRA B.V. wil als organisatie blijven verbeteren en de concurrentie met andere bedrijven aan kunnen; Onze klant vindt aandacht voor kwaliteit en veiligheid belangrijk,
– I-CONN INFRA B.V. wil tevreden klanten;
– I-CONN INFRA B.V. wil aan het werk blijven, ook over 5 jaar;
– I-CONN INFRA B.V. wil investeren in haar werknemers middels opleidingen;
– I-CONN INFRA B.V. wil duidelijke, op schrift gestelde afspraken aan haar werknemers en onderaannemers kenbaar maken;

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
I-CONN INFRA B.V. heeft in overleg met de opdrachtgever regels, voorschriften, procedures en instructies opgesteld en stelt daarnaast samen met de opdrachtgever de benodigde middelen beschikbaar waardoor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze werknemers en onderaannemers is gewaarborgd. Op deze wijze worden werknemers noch onderaannemers blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s en wordt getracht persoonlijk letsel te voorkomen.

Waarom vindt I-CONN INFRA B.V. veiligheid en gezondheid en het milieu belangrijk?
– I-CONN INFRA B.V. wil goede en veilige werkomstandigheden voor haar werknemers creëren;
– I-CONN INFRA B.V. is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil haar activiteiten milieuvriendelijk uitvoeren;
– I-CONN INFRA B.V. wil aan haar wettelijke verplichtingen voldoen (Arbo-wet).

Alle medewerkers maken d.m.v. het instructieboekje en door het volgen van de verplichte veiligheidsopleiding, kennis met veiligheidsaspecten die van belang zijn
tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Door regelmatig overleg houdt de directie zich op de hoogte van de uitvoering en naleving van haar beleid en zal aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid zonodig bijstellen. Als centraal aanspreekpunt binnen de organisatie is hiervoor een kwaliteitsmedewerker (Kwaliteit, Arbo, Milieu) beschikbaar.

De directie is ervan overtuigd dat het beleid met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu door onderling samenwerking en communicatie daadwerkelijk gestalte zal krijgen.

Edwin de Raadt
Directie I-CONN INFRA B.V.

Velddriel Januari 2022